JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN
MUUTOKSET


YKSITYISOPPIKOULUSTA v.1928 - YHTENÄISKOULUKSI v. 2009

* * *
Järvenpään Yhteiskoulu aloitti ja oli ylioppilastutkintoon johtava yksityinen oppikoulu
1928


Yhteiskoulu oli siis yleisen oppivelvollisuuden  kansakoulun jälkeen seuraava kouluaste aina ylioppilastutkintoon asti.

Yhteiskoulu muuttui keskikouluksi eli yläasteeksi ja rinnalle perustettiin Järvenpään Lukio ja ne toimivat samassa koulurakennuksessa
1976 alkaen

Yhteiskouluun tultiin siis edelleen entisen kansakoulun = ala-asteen jälkeen jatkamaan koulunkäyntiä.

Yhteiskoululla ja Lukiolla oli omat rehtorit ja omat opettajat. Osa opettajista opetti molemmissa kouluissa.

Järvenpään Lukio muutti omaan uuteen koulurakennukseen ja Järvenpään Yhteiskoulu jatkoi yläasteena
2003 alkaen


Näin samassa koulurakennuksessa toimineet 2 koulua irtautuivat myös 'fyysisesti' toisistaan.
Järvenpään Yhteiskoulu = yläaste yhdistettiin Keskustan ala-asteen kanssa yhdeksi
YHTENÄISKOULUKSI
2009 alkaen

- Yhtenäiskoulussa lapsi aloittaa koulunkäynnin ja käy samassa koulussa 15v ikään asti / 9. luokkaan asti.

- Sen jälkeen hän jatkaa joko ammatillisiin opintoihin tai lukioon. Tässä yhteydessä Järvenpään Yhteiskoulun nimi säilyy uudenmuotoisen YHTENÄISKOULUN nimenä, mikä on historiallisen kehityksen vuoksi hyvä asia ja antaa varmasti rohkaisevia perinteitä koulutyöskentelyyn.- Sillä 'juuret' antavat aina kasvualustaa elämälle.

- Tosiasiallisesti yhtenäiskouluksi muuttuessaan Järvenpään Yhteiskoulu alkuperäisessä muodossaan ja sisällössään katosi, koska se muuttui myös ala-asteen = entisen kansakoulun opetusta antavaksi yhtenäiskouluksi.

- YHTENÄISKOULU on hyvä koulujärjestelmän kehitys, koska lapsi saa käydä samassa koulussa 7 - 15 vuotiaan kasvu- ja kehitysjakson. Tämä järjestely tukee lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä, koska hänelle ei tule muutosta uuteen kouluun juuri murrosiän kynnyksellä, jolloin nuoren elämä kuormittuu muutenkin monilla muutoksilla.
Edellä kerrottu kehitys näkyy myös selvästi koulurakennuksen muutoksissa
- rakennusten sivustolla.

* * *

Vuoden 2009 lukuvuoden alusta lähtien Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion senioriyhdistys jatkaa siis käytännössä Lukion senioriyhdistyksenä, mutta kunnioituksesta vanhan Järvenpään yhteiskoulu - nimen omaavaa yhtenäiskoulua kohtaan yhdistyksen web-sivustolla www.jykls.net julkaistaan Järvenpään Yhteiskoulun vuosikertomukset myös 2009 vuodesta eteenpäin - jos ne lähetetään webmasterille - samoin kuin tietysti Järvenpään Lukion vuosikertomukset.
Muu yksityiskohtaisempi lisäaineisto, henkilöstöluettelot, henkilösivut, oppilasluettelot, juhlien, retkien ym. sivut koskevat Järvenpään Lukiota.

* * *

Paluu vuosikertomusten koontisivulle

PALUU SENIORIYHDISTYKSEN ETUSIVULLE