JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN
MUUTOKSET


YKSITYISOPPIKOULUSTA v.1928 - JÄRVENPÄÄN LUKIOKSI v. 1976

Järvenpään Yhteiskoulu aloitti ja oli ylioppilastutkintoon johtava yksityinen oppikoulu
1928


Yhteiskoulu oli siis yleisen oppivelvollisuuden kansakoulun jälkeen seuraava kouluaste aina ylioppilastutkintoon asti.

Yhteiskoulu muuttui keskikouluksi ELI yläasteeksi ja rinnalle perustettu Järvenpään Lukio jatkoi ylioppilastutkintoon johtavaa koulutusta.
1976 alkaen

Yhteiskouluun tultiin siis edelleen entisen kansakoulun = ala-asteen jälkeen jatkamaan koulunkäyntiä.

Yhteiskoululla ja Lukiolla oli omat rehtorit ja omat opettajat. Osa opettajista opetti molemmissa kouluissa.

Järvenpään Lukio muutti omaan uuteen koulurakennukseen ja Järvenpään Yhteiskoulu jatkoi yläasteena 2003 alkaen .

Näin samassa koulurakennuksessa toimineet 2 koulua irtautuivat myös 'fyysisesti' toisistaan.

Jäljelle jääneestä yläasteesta käytettiin virallista nimeä: Järvenpään kaupungin peruskoulun Yläaste - 'Yhteiskoulu'.

Sitten entisestä Keskuskoulusta ja Ylästeesta,
(joka toimi samoissa tiloissa kuin ennen vuotta 2004 Järvenpään lukio),
muodostettiin yhtenäinen peruskoulu.
YHTENÄISKOULU, josta käytettiin nimeä "Järvenpään Yhteiskoulu" 2009 alkaen.

Rehtori Päivi Oinasmäki kuvailee muutosta "Yhteiskoulun tie" - vuosijulkaisussa.

yhteiskoulun tie


- Yhtenäiskoulussa lapsi aloittaa koulunkäynnin ja käy samassa koulussa 15v ikään asti / 9. luokkaan asti.

- Sen jälkeen hän jatkaa joko ammatillisiin opintoihin tai lukioon.

- YHTENÄISKOULU on hyvä koulujärjestelmän kehitys, koska lapsi saa käydä samassa koulussa 7 - 15 vuotiaan kasvu- ja kehitysjakson. Tämä järjestely tukee lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä, koska hänelle ei tule muutosta uuteen kouluun juuri murrosiän kynnyksellä, jolloin nuoren elämä kuormittuu muutenkin monilla muutoksilla.


Järvenpään Yhteiskoulu / v 1928 -> jatkuu katkeamattomana historiana JÄRVENPÄÄN LUKIONA

ja täyttää kunniakkaat täydet 100v -> v 2028.

* * *
Seuraavana linkki Järvenpään kaupungin sivustolle - Järvenpään Lukion sivustolla - löydät kaiken tarpeellisen lukiossa opiskeluun.
Järvenpään Lukion sivustolle

* * *

Edellä kerrottu kehitys näkyy myös selvästi koulurakennuksen muutoksissa
- RAKENNUSTEN SIVUSTOLLA..


* * *

Vuoden 2009 lukuvuoden alusta lähtien Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion senioriyhdistys jatkaa siis käytännössä Lukion senioriyhdistyksenä, mutta kunnioituksesta vanhan Järvenpään yhteiskoulu - nimen omaavaa yhtenäiskoulua kohtaan yhdistyksen web-sivustolla www.jykls.net julkaistaan Järvenpään Yhteiskoulun vuosikertomukset myös 2009 vuodesta eteenpäin - jos ne lähetetään webmasterille - samoin kuin tietysti Järvenpään Lukion vuosikertomukset.
Muu yksityiskohtaisempi lisäaineisto, henkilöstöluettelot, henkilösivut, oppilasluettelot, juhlien, retkien ym. sivut koskevat Järvenpään Lukiota.

* * *

Paluu vuosikertomusten koontisivulle

PALUU SENIORIYHDISTYKSEN ETUSIVULLE