VUOSIKOKOUS

ke 28.10.2020 klo 15
Lounaskahvila Tyynissä
* * *

keskari

Keski-Uusimaa lehdessä 6.11.2020


2020 vuosikokous

Hallituksen pj Seija Aarto avasi vuosikokouksen.

senioripäivä 2020 vuosikokous

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mirja Vakkuri.

vk 2020

  Kokous jatkui Mirjan johdolla...
bk 2020

Osanottajat vasemmalta: Mirja Vakkuri, Helena Lankinen, Seija Aarto, Juha Laine-Ylijoki, Tarja Helameri ja selin Risto Rämö ja kameraa käytti Jaakko Harjuvaara.Hallituksen puheenjohtaja Seijalle kokous ojensi kiitokseksi kukkaset

kukat

esityslista
Vuosikokouksen
28.10.2020
esityslista
-pdf

poytakirja Vuosikokouksen
28.10.2020
päytäkirja
- pdf
toimintakertomus
Toimintakertomus
1.7.2019 -
30.6.2020

tulosaskelma
Tuloslaskelma
1.7.2019 -

30.6.2020
-pdf


tase
Tase
30.6.2020

toimtark
Toiminnan
tarkastus -
kertomus
18.9.2020

toimsuum
Toiminta-
suunnitelma
1.7.2020 -
30.6.2021

* * *

VUOSIKOKOUSTEN KOONTISIVULLE

JUHLIEN JA RETKIEN KOONTISIVULLE

SENIORIYHDISTYKSEN ETUSIVULLE