KOKOUSTEN KOONTISIVU

Sivun lopussa vanhan 1960 - luvun rekisteröimättömän senioriyhdistyksen asiakirjat


Senioriyhdistyksen 16. VUOSIKOKOUS la 28.10.2023

- pöytäkirja
LIITTEET:
- toimintakertomus 2022-2023
- tilinpäätös 30.6.2023
- toimintasuunnitelma 2023-2024
- talousarvio 2023-2024


Senioriyhdistyksen 15. VUOSIKOKOUS la 29.10.2022

- pöytäkirja
LIITTEET:
- toimintakertomus 2021-2022
- tilinpäätös 30.6.2022
- toimintasuunnitelma 2022-2023
- talousarvio 2022-2023


Senioriyhdistyksen 14. VUOSIKOKOUS 17.9.2021

- pöytäkirja
LIITTEET:
- toimintakertomus 2020-2021
- tilinpäätös 30.6.2021
- toimintasuunnitelma 2021-2022
- talousarvio 2021-2022


Senioriyhdistyksen 13. VUOSIKOKOUS 28.10.2020

- pöytäkirja
LIITTEET:
- toimintakertomus 2019-2020
- tilinpäätös 30.6.2020
- toimintasuunnitelma 2020-2021
- talousarvio 2020-2021

Senioriyhdistyksen 12. VUOSIKOKOUS 26.10.2019

- pöytäkirja
LIITTEET:
- toimintakertomus 2018-2019
- tilinpäätös 30.6.2019
- toimintasuunnitelma 2019-2020
- talousarvio 2019-2020

Senioriyhdistyksen 11. VUOSIKOKOUS 28.9.2018

- pöytäkirja ja
LIITTEET:
- kokoksen työjärjestys
- läsnäolijalista
- toimintakertomus 2017-2018
- tilinpäätös 30.6.2018
- toiminnantarkastajan lausunto
- toimintasuunnitelma 2018 - 2019
- talousarvio 2018-2019
Senioriyhdistyksen 10. VUOSIKOKOUS 30.9.2017

- pöytäkirja ja
LIITTEET:
- kokoksen työjärjestys
- läsnäolijalista
- toimintakertomus 2016-2017
- tilinpäätös 30.6.2017
- toiminnantarkastajan lausunto
- toimintasuunnitelma 2017 - 2018
- talousarvio 2017-2018

Senioriyhdistyksen 9. VUOSIKOKOUS 1.10.2016

- pöytäkirja ja
LIITTEET:
- kokoksen työjärjestys
- läsnäolijalista
- toimintakertomus 2015-2016
- tilinpäätös 30.6.2016
- toiminnantarkastajan lausunto
- toimintasuunnitelma 2016 - 2017
- talousarvio 2016-2017


Senioriyhdistyksen 8. VUOSIKOKOUS 3.10.2015

- pöytäkirja ja
LIITTEET:
- kokouksen työjärjestys
- toimintakertomus 2014-2015
- tilinpäätös 30.6.2015
- toiminnantarkastajan lausunto
- toimintasuunnitelma 2015 - 2016
- talousarvio 2015-2016


Senioriyhdistyksen 7. VUOSIKOKOUS 4.10.2014

- pöytäkirja ja
LIITTEET:
- läsnäololuettelo
- toimintakertomus 1,7,2013-30.6.2014
- toiminnantarkastajan lausunto
- tilinpäätös 30.6.2014
- toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015
- talousarvio 1.7.2014-30.6.2015


Senioriyhdistyksen 6. VUOSIKOKOUS 12.10.2013

 
- kutsu vuosikokoukseen
- pöytäkirja ja
LIITTEET:
- läsnäolijoiden luettelo
- toimintakertomus 1.7.2012-30.6.2013
- toiminnantarkastajan lausunto
- tilinpäätös 30.6.2013
- toimintasuunnitelma 1.7.2013-30.6.2014
- talousarvio 1.7.2013-30.6.2014

Senioriyhdistyksen 5. VUOSIKOKOUS 13.10.2012

 
- kutsu vuosikokoukseen
- pöytäkirja ja
LIITTEET:
- läsnäolijoiden luettelo
- toimintakertomus 1.7.2011-30.6.2012
- tilinpäätös 30.6.2012
- toimintasuunnitelma 2012-2013
- talousarvio 2012-2013

Senioriyhdistyksen 4. VUOSIKOKOUS 15.10.2011

 
- kutsu vuosikokoukseen
- pöytäkirja ja
LIITTEET:
- läsnäolijoiden luettelo
- toimintakertomus 1.7.2010-30.6.2011
- tilinpäätös 30.6.2011
- toimintasuunnitelma 2012-2013
- talousarvio 2012-2013

Senioriyhdistyksen 3. VUOSIKOKOUS 16.10.2010

 
- kutsu vuosikokoukseen
- pöytäkirja ja
LIITTEET:
- läsnäolijoiden luettelo
- toimintakertomus 1.7.2009-30.6.2010
- tilinpäätös 30.6.2010
- toimintasuunnitelma 2011-2012
- talousarvio 2011-2012

Senioriyhdistyksen 2. VUOSIKOKOUS 10.10.2009

 
- toimintakertomus, tilinpäätös ym.
- jäsenmaksusta luopuminen ja siirtyminen kannatusmaksuun
- toimintasuunnitelma ja talousarvio
- hallituksen, puheenjohtajan ja tilintarkastajien valinta
 

Senioriyhdistyksen
 1. VUOSIKOKOUS 11.10.2008
 
- toimintakertomuksen käsittely / touko-kesäkuu 2008
- jäsenmaksun vahvistaminen
- hallituksen,puheenjohtajan ja tilintarkastajien valinta
- toimintasuunnitelma ja talousarvio
 

Senioriyhdistyksen PERUSTAVA KOKOUS 19.5.2008

 
- yhdistyksen rekisteröiminen ja sääntöjen hyväksyminen
- ensimmäinen hallitus ja toimihenkilöt
- nettisivuston avaaminen
- vuosikokouksen valmistelu
 

27 vuoden hyppäys 1960 - luvun ja 2008 uudelleen perustetun
Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry:n välillä.

 

Vuoden 1963 jälkeen ei senioriyhdistyksen arkistossa ole pöytäkirjoja, ainoastaan
luokkakokousten nimiluetteloita ym. asiakirjoja
1965 - 1983 väliseltä ajalta
,
jotka on koottu yhdelle sivulle.
 
 Vanhan senioriyhdistyksen johtokunnan kokous 13.9.1963

  - Hilja Raevuoren muotokuvan paljastaminen su 20.10.1963
  - em. tilaisuudesta tiedottaminen lehtien ja kutsujen välityksellä vanhimmille
    seniori-ikäluokille

Vanhan senioriyhdistyksen VUOSIKOKOUS 18.5.1963
- pöytäkirjaa ei löydy
- Axa Berglindin muotokuvan paljastaminen
- lehtileikkeitä löytyy
- hallituksen 1963-1964 nimilista
Vanhan senioriyhdistyksen johtokunnan kokous 10.3.1963

- johtokunnan jäsenten ehdotus vuosikokoukselle 18.5.1963
- Axa Berglindin muotokuvan valmistuminen ja paljastaminen 18.5.1963
- Hilja Raevuoren muotokuvan paljastaminen 29.9.1963
- kortisto ja tukimiesverkosto senioreiden osoitteiston ajan tasalla pitämiseksi
 
Vanhan senioriyhdistyksen johtokunnan kokous 24.2.1963
- Toiminnan eteenpäin vieminen
- mahdollisuus osallistua illalla Teinikunnan 30v juhlaan
Vanhan senioriyhdistyksen VUOSIKOKOUS 26.5.1962

- Ero entiselle pj Veikko O. Huttuselle, uusi pj Raimo Raevuori ja hallitukseen Eino Vihko
- toimintakertomus: AMMATINVALINNAN OHJAUS 1961, Juhani Kolehmaisen perhoskokoelmalahjoitus, kannatusmaksutilanne
- Axa Berglindin ja Hilja Raevuoren muotokuvien tilaaminen Laura Järnefeltiltä
Vanhan senioriyhdistyksen johtokunnan kokous 16.5.1962

- toimintaselostus edelliseltä vuodelta
- kannatusmaksutilanne
- koulun päivän 26.5.1962 suunnittelu,
- AMMATINVALINNAN OHJAUS
Vanhan senioriyhdistyksen VUOSIKOKOUS 12.3.1961
 
- johtokunta valittiin samassa kokoonpanossa uudelleen
- toimintakertomus ja ilmoitus kertyneistä kannatusmaksuista
- Keravan yhdistyksen säännöt toiminnan pohjaksi
- yhdistystä ei rekisteröidä toistaiseksi
- opettajien kuvien maalauttaminen budjetin puitteissa
- rehtori Vihtori Raevuoren kutsuminen kunniajäseneksi
Vanhan senioriyhdistyksen johtokunnan kokous 12.3.1961 Senioriyhdistyksen 6. VUOSIKOKOUS 12.10.2013
 
- kiertokirje 350 kannatusmaksua maksaneelle
- Keravan yhdistyksen säännöt toiminnan pohjaksi
- koulun merkkiin pohjautuva yhdistyksen merkki
- AMMATINVALINNAN OHJAUSTILAISUUDEN järjestäminen
- yhdyshenkilö jokaisesta koulun jättävästä vuosiluokasta
- ehdotus opettajien muotokuvien maalauttamisesta
Vanhan senioriyhdistyksen johtokunnan kokous 28.4.1960
  - lisää toimihenkilöitä
- sääntöehdotus pöydälle
- AMMATINVALINNAN OHJAUSTILAISUUDEN järjestäminen
- jäsenmaksun sijasta käyttöön kannatusmaksu
* * *
- tämän kokouksen sivulta löytyvät myös varhaisimmat senioriyhdistyksen nimilistat
 
Vanhan senioriyhdistyksen PERUSTAVA KOKOUS 14.2.1960 JA LIITTEITÄ
  - ei rekisteröidä yhdistystä
- sääntövalmistelu Keravan yhdistyksen pohjalta
- johtokunnan ja puheenjohtajan valinta

YHDISTYKSEN PERUSTAMISEN ASIAKIRJOJA ERIKSEEN
 

* * *
Jäsenkirjeiden sivulle
  Kokousten linkit löytyvät myös
 juhlien, retkien, kokousten ym. tilaisuuksien sivulta.

* * *
Paluu aakkosten mukaiselle sivulle

PALUU SENIORIYHDISTYKSEN ETUSIVULLE